Değerli meslektaşlarım,

Sizleri 23-26 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul'da yapılacak Uluslararası Psikosomatik Obstetrik ve Jinekoloji (International Conference on  Psychosomatic, Obstetrics and Gynecology) konferansına davet etmek istiyoruz. Konferans Uluslararası Eğitim ve Bilim Araştırmaları Derneği (International Society for Research in Education and Science) tarafından organize edilmektedir.

Uluslararası Psikosomatik Obstetrik ve Jinekoloji (International Conference on Psychosomatic Obstetrics and Gynecology) konferansı yıllık olarak düzenli şekilde düzenlenmektedir. ICPOG, Gaziantep Üniversitesi, CISED, ISRES, Brainfit, She-Ra Academy tarafından desteklenmektedir.

Hakem süreci sonrasında İngilizce olarak gönderilen ve yayınlanmaya uygun görülen bütün makaleler The Eurasia Proceedings of Health, Environment and Life Sciences (www.ephels.net), ve Journal of Education in Science, Environment and Health (www.jeseh.net) dergilerinde yayınlanacaktır.

Konferansın amacı akademisyenleri, öğretmenleri, sağlık çalışanlarını, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini, yöneticileri bir araya getirmek ve uluslararası bir ortamda psikosomatik obstetrik ve jinekoloji hakkında teorik ve deneysel çalışmaların sonuçlarını tartışmaktır. Sunumlardaki değerli katkılarınız bilimsel komite ve oturum başkanları tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunan sunumlar dergi, kitap bölümü ya da tam metin olarak yayınlanacaktır.

Konferansta aynı zamanda çevrimiçi (online) sunum seçeneğine de mevcuttur. Online sunum seçeneğini tercih eden katılımcıları kayıt sırasında konferans sayfasında virtual seçeneğini seçmelidir.

Meslektaşlarımızla uzmanlık ve deneyimlerimizi paylaşacağımız pozitif bir atmosfer oluşturmaktan mutluluk duymaktayız.   

Saygılarımızla,
 
Konferans Organizasyon Komitesi
Destekleyenler
Gaziantep University
ISRES
Obeca
Brainfit
IICPI
CISED
Istek Schools
Shera
Iglish