Kitaplar

Psychosomatic Disorders in Obstetrics and Gynecology: Neuroscience & Sexual Health

Konferans katılımcıları psikosomatik obstetrik ve jinekoloji ile ilgili kitap bölümü niteliğine sahip olan çalışmalarını “Psychosomatic Obstetrics and Gynecology 2021: Neuroscience & Sexual Health” isimli yıllık kitapta yayınlanmak üzere gönderebilirler. “Psychosomatic Obstetrics and Gynecology 2021: Neuroscience & Sexual Health” isimli kitapta yayın yapmak için Uluslararası Eğitim ve Bilim Araştırmaları Derneği (International Society for Research in Education and Science) tarafından düzenlenen konferanslardan herhangi birine katılmak yeterlidir.  

Konferans katılımcıları konferansta sundukları çalışmaların yanı sıra konferansta sunmadıkları kitap bölümü niteliği taşıyan çalışmalarını yıllık kitapta yayınlanması için gönderebilirler. Konferans katılımcıları kitap bölümü yayını için herhangi bir ek ücret ödemezler. Kitap bölümü olarak gönderilecek çalışmaların literatür taraması, meta-analiz, meta-sentez, teorik çalışmalar ve kuramsal çalışmalar gibi kitap bölümü niteliği taşıyan çalışmalar olması zorunludur. Deneysel araştırma makaleleri ve tarama araştırması çalışmaları kitap bölümü olarak kabul edilmez. Bütün kitap bölümleri en az iki uluslarası hakem tarafından incelendikten sonra yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verilir.

Yıllık kitap, konferans katılımcılarına akademik hakemli yayın yapma olanağı sunmaktadır. Yıllık kitap yılda bir defa olmak üzere her yıl aralık ayında yayınlanmaktadır. Yıllık kitabın dili ingilizcedir. Psychosomatic Obstetrics and Gynecology 2021: Neuroscience & Sexual Health isimli yıllık kitap bir uluslararası yayınevi olan ISRES Publishing tarafından yayınlanacaktır. 

Yıllık Kitap Yayın Formatı

Yıllık kitap için hazırlanan çalışmalar word dosyası şeklinde gönderilmelidir. Gönderilen çalışmalarda yazar bilgisi yer almaldır. Hakem sürecinde editör/ler tarafından çalışmanın yazarlarına ait bilgiler silinecektir. Kitap bölümleri aşağıdaki email adresine gönderilmelidir.
isrespublishing@gmail.com

Destekleyenler
Gaziantep University
ISRES
Obeca
Brainfit
IICPI
CISED
Istek Schools
Shera
Iglish